PASĀKUMI UN JAUNUMI

14.09.17.

Jauns pakalpojums- elektrotehnisko mēraparātu noma!

” Mācību centrs Liepa” nodrošina pakalpojumu darbinieku apmācībai un nodrošina Elektrotehnisko mērierīču nomu atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. Atbilstoši  Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce) elektroinstalācijas, tai skaitā, zemējuma un zibensaizsardzības ierīces pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide – reizi divos gados; ķīmiski agresīva vide – reizi gadā. Sīkāku informāciju lasīt šeit…

01.09.17.

“Mācību centrs Liepa” organizē semināru “Personas datu aizsardzības aktualitātes un vispārīgā datu aizsardzības regulas ieviešana”

Semināru vadīs fizisko personu datu aizsardzības speciālists, CIPP/E- Ivo Krievs. Aicinām jau esošos Personas datu aizsardzības speciālistus, kā arī visus citus, kam ir padziļināta interese par šo jomu, un radušies vēl neatbildēti jautājumi, uz kuriem būs iespēja rast atbildes, apmeklējot informatīvu semināru 2017. gada 12. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 14:00. Sevis interesējošo jautājumus variet sagatavot jau laikus un nosūtīt lektoram uz e-pastu liepa@mcliepa.lv , lai lektors var sagatavot atbildes uz tiem. Uzzināt vairāk un pieteikties var šeit…

24.08.17.

Jauns mācību kurss “Elektrotehniskie mērījumi” jau 28. septembrī!

“Mācību centrs Liepa” piedāvā jaunu mācību kursu “Elektrotehniskie mērījumi.” Kursus ir iespējams iziet ikvienam interesentam, kuram ir B elektrodrošības grupa. Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas. Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem , sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus. Uzzināt vairāk un pieteikties var šeit…

11.08.17.

Apmācāmie apgūst praktisko dzēšanu mācību kursā “Ugunsdrošība un aizsardzība 160 st.”

“Mācību centrs Liepa” kursa “Ugunsdrošība un aizsardzība 160 st.” ietvaros apmācāmie apgūst praktisko dzēšanu pieredzējuša nozares eksperta uzraudzībā. Katram apmācāmajam ir iespēja pamēģināt nodzēst dzīvu liesmu. Pirms praktiskās dzēšanas pasniedzējs sniedz drošības instruktāžu un izstāsta atšķirību starp pulvera un ogļskābās gāzes ugunsdzēšamajiem aparātiem. Sīkāku informāciju par kursu “Ugunsdrošība un aizsardzība 160 st.” var lasīt šeit…

03.08.17.

23. augustā sākums kursiem “Personas datu aizsardzības speciālists 42st.”

Būt par personas datu aizsardzības speciālistu nozīmē zināt, kā nodrošināt likumam atbilstošu personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā, kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumu datu aizsardzības jomā. Piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai, spēt analizēt un noteikt uzņēmuma darbības projektu atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā, zināt, kādi faktori jāņem vērā sadarbojoties ar pārrobežu uzņēmumiem, kā arī būt kompetentam valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetences jautājumos. Sīkāku informāciju lasīt šeit…

27.07.17.

“Mācību centrs Liepa” atgādina, ka no šī gada 1. jūnija ķīmiskajām vielām un maisījumiem ir jābūt marķētiem ar jaunajām piktogrammām!

Darba vietā, kā arī ikdienā nākas saskarties ar dažādām ķīmiskām vielām un to maisījumiem. Piedāvājot tirgū šīs ķīmiskas vielas ir jābūt speciālam marķējumam par iespējamiem riskiem un drošības pasākumiem. “Mācību centrs Liepa” vēlas atgādināt, ka no 2015. gada 1. jūnija maisījumi jāklasificē, jāmarķē un jāiepako atbilstoši CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām.  Tas nozīmē, ka pārejas periods ir beidzies un simbolus uz oranždzeltena fona no 2017. gada 1. jūnija nomaina ar piktogrammām, kurās ir attēlots melns simbols uz balta fona sarkanā rāmī. Sīkāku informāciju lasīt Veselības Inspekcijas mājas lapā lasīt šeit…

26.07.17.

Piedāvājam semināru “Darba vides ietekme uz muskulāro sistēmu un veselību kopumā!”

2017. gada 17. augustā un 24. augustā piedāvājam ergonomikas semināru “Darba vides ietekme uz muskulāro sistēmu un veselību kopumā.” Seminārā tiks apskatīti tēmas par sāpēm, to aktualitāti un problemātiku, hroniskā noguruma sindromiem, pareizu smagumu pārvietošanu darba vietā un sadzīvē un daudzas citas tēmas. Semināra laikā piedāvājam garšīgas kafijas pauzes un noslēgumā tiek izsniegts sertifikāts par dalību seminārā. Uzzināt vairāk informāciju un pieteikties var šeit…

19.07.17.

Izmaiņas Ugunsdrošības noteikumos attiecībā uz elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm!

No 2017. gada 1. septembra spēkā stāsies prasība vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaudi, izmantojot termokameru. Mērījumus veic kopā ar elektroinstalācijas pārbaudēm un par rezultātiem jānoformē pārbaudes akts.

VAI ZINĀJI?

SPRIEGUMAKTĪVO DARBU ZINĀŠANAS VAR ATJAUNOT ARĪ PIE MUMS!

KURSOS:

  • Spriegumaktīvo darbu veikšana gaisvadu līnijās;
  • Spriegumaktīvo darbu veikšana sadalnēs;
  • Spriegumaktīvo darbu veikšana līdz 1 kV;
  • Elektroietaišu putekļu tīrīšana Rdz 20 kV;
  • Elektrotehniskie mērījumi un mēraparātu noma

DABASGĀZES ATBILDĪGĀ SPECIĀLISTA ZINĀŠANAS VAR APGŪT ARĪ PIE MUMS!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

Pie mums vari apgūt augstkāpēja un industriālā alpīnisma iemaņas

Ja augstums Tevi nebiedē, nāc mācīties un iegūsti augstkāpēja prasmes un paver sev jaunas darba iespējas! Arī pavasara logu mazgāšana nav aiz kalniem, kur varēsi likt lietā savas speciālista iemaņas, izmanto to!
Piedāvājam veikt apmācības kursos – Darbs augstumā, augstkāpēja darbs vai industriālais alpīnisms. Šos mācību kursu pasniedz sertificēts (IRATA) pasniedzējs ar lielu praktisko pieredzi šajā jomā. Mācības ietver gan praktisko, gan teorētisko apmācību. Sīkāk lasi šeit