PASĀKUMI UN JAUNUMI

27.07.17.

“Mācību centrs Liepa” atgādina, ka no šī gada 1. jūnija ķīmiskajām vielām un maisījumiem ir jābūt marķētiem ar jaunajām piktogrammām!

Darba vietā, kā arī ikdienā nākas saskarties ar dažādām ķīmiskām vielām un to maisījumiem. Piedāvājot tirgū šīs ķīmiskas vielas ir jābūt speciālam marķējumam par iespējamiem riskiem un drošības pasākumiem. “Mācību centrs Liepa” vēlas atgādināt, ka no 2015. gada 1. jūnija maisījumi jāklasificē, jāmarķē un jāiepako atbilstoši CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām.  Tas nozīmē, ka pārejas periods ir beidzies un simbolus uz oranždzeltena fona no 2017. gada 1. jūnija nomaina ar piktogrammām, kurās ir attēlots melns simbols uz balta fona sarkanā rāmī. Sīkāku informāciju lasīt Veselības Inspekcijas mājas lapā lasīt šeit…

26.07.17.

Piedāvājam semināru “Darba vides ietekme uz muskulāro sistēmu un veselību kopumā!”

2017. gada 17. augustā un 24. augustā piedāvājam ergonomikas semināru “Darba vides ietekme uz muskulāro sistēmu un veselību kopumā.” Seminārā tiks apskatīti tēmas par sāpēm, to aktualitāti un problemātiku, hroniskā noguruma sindromiem, pareizu smagumu pārvietošanu darba vietā un sadzīvē un daudzas citas tēmas. Semināra laikā piedāvājam garšīgas kafijas pauzes un noslēgumā tiek izsniegts sertifikāts par dalību seminārā. Uzzināt vairāk informāciju un pieteikties var šeit…

19.07.17.

Izmaiņas Ugunsdrošības noteikumos attiecībā uz elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm!

No 2017. gada 1. septembra spēkā stāsies prasība vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaudi, izmantojot termokameru. Mērījumus veic kopā ar elektroinstalācijas pārbaudēm un par rezultātiem jānoformē pārbaudes akts.

11.07.17.

Drošs darbs augstumā!

Ņemot vērā pēdējā laika skarbo nelaimes gadījumu statistiku darbā “Mācību centrs Liepa” vēlas vērst uzmanību uz darba drošību, strādājot augstumā. Vēršam uzmanību, ka ne vienmēr pieredze ir noteicošais faktors tam, ka darbinieks veiks darbu pareizi un atbilstoši drošības prasībām. Bieži vien darbinieks, kas nesen sācis strādāt ir uzmanīgāks un ievēro nepieciešamos drošības pasākumus, turpretim kurš strādā jau daudzu gadus un ir pārliecināts par savu pieredzi, aizmirst pašus būtiskākos drošības pasākumus strādājot augstumā. Ar to vēlamies atgādināt par apmācību nepieciešamības nozīmi un darbinieka izglītošanu, lai uzlabotu darba efektivitāti, pasargātu sevi un savus darbiniekus no nelaimes. Sīkāku informāciju lasīt šeit…

05.07.17.

01. augustā sākums kursiem “Darba aizsardzība un drošība 60st.”

Jebkurā uzņēmumā ir nepieciešams Darba aizsardzības speciālists, kas nodarbojas ar darba aizsardzības jautājumu risināšanu – veic darba vides iekšējo uzraudzību, darba vides risku novērtēšanu, īsteno darba aizsardzības pasākumus. 60 stundu apmācības laikā speciālisti iegūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu. Sīkāku informāciju lasīt šeit…

28.06.17.

SIA “Mācību centrs Liepa” piedāvā jaunas apmācības!

Vēlamies informēt, ka piedāvājam jaunas apmācības- Atbildīgā persona par gāzes saimniecību.

Atbildīgā persona par gāzes saimniecību – persona, kas saskaņā ar standarta LVS 445-1:2011 “Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope. 1. daļa: Vispārīgās prasības” noteikumiem ir atestēta darbam ar lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmām un gāzes iekārtām un nodrošina šo sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju.

19.06.17.

SIA “Mācību centrs Liepa” novēl drošu un lustīgu līgošanu!

Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Jāņu nakti zelta rasa
Katrā zāles galiņā.

Vēlamies Jūs informēt, ka 22. jūnijā strādāsim no 9:00-15:00. No 23. jūnija-25.jūnijam lustīgi līgosim un atpūtīsimies!

25.05.17.

No 1.maija traktortehnikas vadītāju teorētiskā eksaminācija tiek elektronizēta!

VTUA elektronizē Traktortehnikas vadītāju atestāciju, tas nozīmē, ka eksaminācijas teorētiskās daļas ir jākārto testa veidā elektroniski. Eksaminācijas process sastāv no teorētiskā – eksāmens par ceļu satiksmes un drošības jautājumiem, kā arī ekspluatācijas drošības jautājumu eksāmens (eksternam) un praktiskā bloka – iemaņu eksāmens. Sīkāku informāciju lasīt šeit… 

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

Pie mums vari apgūt augstkāpēja un industriālā alpīnisma iemaņas

Ja augstums Tevi nebiedē, nāc mācīties un iegūsti augstkāpēja prasmes un paver sev jaunas darba iespējas! Arī pavasara logu mazgāšana nav aiz kalniem, kur varēsi likt lietā savas speciālista iemaņas, izmanto to!
Piedāvājam veikt apmācības kursos – Darbs augstumā, augstkāpēja darbs vai industriālais alpīnisms. Šos mācību kursu pasniedz sertificēts (IRATA) pasniedzējs ar lielu praktisko pieredzi šajā jomā. Mācības ietver gan praktisko, gan teorētisko apmācību. Sīkāk lasi šeit