JAUNS GADS, JAUNĀS TELPĀS!

No 2018. gada 2. janvāra gaidīsim Jūs
Braslas ielā 24c, Rīgā!

MŪSU PROFESIONALITĀTE, KVALITĀTE UN PIEREDZE,
JŪSU DROŠAIS CEĻŠ UZ PANĀKUMIEM!

PASĀKUMI UN JAUNUMI

02.01.2018.

JAUNS GADS, JAUNĀS TELPĀS!

No 2018. gada 2. janvāra gaidīsim Jūs mūsu jaunajās telpās – Braslas ielā 24c, Rīgā!

Jūsu ērtībām “Mācību centrs Liepa” pārceļas uz krietni lielākām telpām, kā arī būs pieejama plašāka bezmaksas autostāvvieta. Gaidīsim Jūs mūsu ierastajā darba laikā – darba dienās no 9:00-17:00.

16.11.2017.

Mūsu darba laika izmaiņas Latvijas valsts svētkos!

Sveicam Latvijas valsts svētkos!
Vairosim lepnumu, mīlestību un būsim droši par mūsu valsti!

Vēlamies Jūs informēt, ka 17. novembrī (piektdien) strādāsim no 9:00-16:00 un 20. novembrī (pirmdien) atzīmēsim svētkus un atpūtīsimies! Tiksimies ierastajā darba laikā pēc svētkiem!

31.10.2017.

12 soļi Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanai uzņēmumā!

Datu valsts inspekcija informē un publicē 12 soļus, lai veiksmīgi sagatavotos Vispārīgās datus aizsardzības regulas prasību ieviešainai uzņēmumā. Atgādinām, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) tiks piemērota, sākot ar 2018. gada 25. maiju. 12 soļus veiksmīgam darbam lasi šeit…

22.10.2017.

Atkārto zināšanas vai uzzini jaunāko – 30.oktobrī KURSI SALDŪ! 

30.oktobrī “Mācību centrs Liepa” organizē kursus “Elektrodrošības grupa (A, Bz, B, Cz, C)”. Mācības norisināsies Saldus novada, Novadnieku pagasta, “Mežvidi”. Vietu skaits ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās OBLIGĀTA! Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 25446635 vai lasīt šeit…

09.10.2017.

“Mācību centrs Liepa” sveic kursantus ar sekmīgu eksāmena nokārtošanu! 

29.septembrī norisinājās Datu valsts inspekcijas kvalifikācijas eksāmens, kurā arī piedalījās “Mācību centrs Liepa” kursanti. Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 52 pretendenti. Apsveicam ar sekmīgu kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu! Pilnu personas datu aizsardzības speciālistu sarakstu var lasīt šeit…

25.09.17.

“Mācību centrs Liepa” piedāvā mācības Saldū!

29. septembrī piedāvājam Saldū iziet kursus Autoiekrāvēja vai elektroiekrāvēja vadītājs, kā arī spiedieniekārtu vai katliekārtu operators un atbildīgais speciālists.  Sīkāku informāciju variet uzzināt vēršoties pie mūsu speciālista- telefona numurs +371 27054230. Uzzināt par kursiem un pieteikties var šeit…

14.09.17.

Jauns pakalpojums- elektrotehnisko mēraparātu noma!

“Mācību centrs Liepa” nodrošina pakalpojumu darbinieku apmācībai un nodrošina Elektrotehnisko mērierīču nomu atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. Atbilstoši  Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce) elektroinstalācijas, tai skaitā, zemējuma un zibensaizsardzības ierīces pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide – reizi divos gados; ķīmiski agresīva vide – reizi gadā. Sīkāku informāciju lasīt šeit…

01.09.17.

“Mācību centrs Liepa” organizē semināru “Personas datu aizsardzības aktualitātes un vispārīgā datu aizsardzības regulas ieviešana”

Semināru vadīs fizisko personu datu aizsardzības speciālists, CIPP/E- Ivo Krievs. Aicinām jau esošos Personas datu aizsardzības speciālistus, kā arī visus citus, kam ir padziļināta interese par šo jomu, un radušies vēl neatbildēti jautājumi, uz kuriem būs iespēja rast atbildes, apmeklējot informatīvu semināru 2017. gada 12. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 14:00. Sevis interesējošo jautājumus variet sagatavot jau laikus un nosūtīt lektoram uz e-pastu liepa@mcliepa.lv , lai lektors var sagatavot atbildes uz tiem. Uzzināt vairāk un pieteikties var šeit…

24.08.17.

Jauns mācību kurss “Elektrotehniskie mērījumi” jau 28. septembrī!

“Mācību centrs Liepa” piedāvā jaunu mācību kursu “Elektrotehniskie mērījumi.” Kursus ir iespējams iziet ikvienam interesentam, kuram ir B elektrodrošības grupa. Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas. Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem , sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus. Uzzināt vairāk un pieteikties var šeit…

11.08.17.

Apmācāmie apgūst praktisko dzēšanu mācību kursā “Ugunsdrošība un aizsardzība 160 st.”

“Mācību centrs Liepa” kursa “Ugunsdrošība un aizsardzība 160 st.” ietvaros apmācāmie apgūst praktisko dzēšanu pieredzējuša nozares eksperta uzraudzībā. Katram apmācāmajam ir iespēja pamēģināt nodzēst dzīvu liesmu. Pirms praktiskās dzēšanas pasniedzējs sniedz drošības instruktāžu un izstāsta atšķirību starp pulvera un ogļskābās gāzes ugunsdzēšamajiem aparātiem. Sīkāku informāciju par kursu “Ugunsdrošība un aizsardzība 160 st.” var lasīt šeit…

03.08.17.

23. augustā sākums kursiem “Personas datu aizsardzības speciālists 42st.”

Būt par personas datu aizsardzības speciālistu nozīmē zināt, kā nodrošināt likumam atbilstošu personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā, kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumu datu aizsardzības jomā. Piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai, spēt analizēt un noteikt uzņēmuma darbības projektu atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā, zināt, kādi faktori jāņem vērā sadarbojoties ar pārrobežu uzņēmumiem, kā arī būt kompetentam valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetences jautājumos. Sīkāku informāciju lasīt šeit…

VAI ZINĀJI?

SPRIEGUMAKTĪVO DARBU ZINĀŠANAS VAR ATJAUNOT ARĪ PIE MUMS!

KURSOS:

  • Spriegumaktīvo darbu veikšana gaisvadu līnijās;
  • Spriegumaktīvo darbu veikšana sadalnēs;
  • Spriegumaktīvo darbu veikšana līdz 1 kV;
  • Elektroietaišu putekļu tīrīšana Rdz 20 kV;
  • Elektrotehniskie mērījumi un mēraparātu noma

DABASGĀZES ATBILDĪGĀ SPECIĀLISTA ZINĀŠANAS VAR APGŪT ARĪ PIE MUMS!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

Pie mums vari apgūt augstkāpēja un industriālā alpīnisma iemaņas

Ja augstums Tevi nebiedē, nāc mācīties un iegūsti augstkāpēja prasmes un paver sev jaunas darba iespējas! Arī pavasara logu mazgāšana nav aiz kalniem, kur varēsi likt lietā savas speciālista iemaņas, izmanto to!
Piedāvājam veikt apmācības kursos – Darbs augstumā, augstkāpēja darbs vai industriālais alpīnisms. Šos mācību kursu pasniedz sertificēts (IRATA) pasniedzējs ar lielu praktisko pieredzi šajā jomā. Mācības ietver gan praktisko, gan teorētisko apmācību. Sīkāk lasi šeit