PASĀKUMI UN JAUNUMI

16.02.2018.

Mācīties nekad nav par vēlu – arī zināšanu atjaunošana sniegs tev vēl lielāku pārliecību par sevi profesionālajā jomā!

Viena no bīstamākajām profesijām ir darbs augstumā, tādēļ īpaši svarīgi ir to pārzināt gan teorētiski, gan praktiski.
“Mācību centrs Liepa” piedāvā apgūt mācību programmas – Darbs augstumā, Augstkāpēja darbs, Industriālais alpīnisms, kur pasniedzēji ir sertificēti profesionāļi ar lielu pieredzi. Šie kursi sniegs visu nepieciešamo, lai šis darbs priekš tevis būtu kā pastaiga parkā. Ieskaties mācību kursa “Industriālais alpīnisms” praktiskajās nodarbībās šeit…

09.02.2018.

Personas datu aizsardzības speciālista norīkošana uzņēmumā

Datu valsts inspekcija informē, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
Ņemot vērā sabiedrības interesi par gaidāmajām izmaiņām, kuras stāsies spēkā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību piemērošanu fizisko personu datu apstrādē un aizsardzībā, tai skaitā par nepieciešamību norīkot personas datu aizsardzības speciālistu, Datu valsts inspekcija savā mājas lapā sniedz atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par personas datu aizsardzības speciālista norīkošanu. Atbildes uz jautājumiem var lasīt šeit…
Jūsu ievērībai, arī “Mācību centrs Liepa” ir kompetenta institūcija, lai sniegtu Jūsu uzņēmumam Personas datu aizsardzības pakalpojumu un konsultāciju. Ja vēlaties pieteikt šo pakalpojumu uzņēmumam, sīkāk varat lasīt šeit…

02.02.2018.

“Mācību centrs Liepa” uzsāk sadarbību ar SIA “CERTEX Latvija”

Pašā 2018. gada sākumā “Mācību centrs Liepa” pasniedzēji devās pieredzes apmaiņā uz SIA “CERTEX Latvija” ražotni. Tikšanās laikā CERTEX Latvija speciālists iepazīstināja pasniedzējus ar stropēšanai un darbam augstumā nepieciešamo aprīkojumu un tā pielietošanu praksē. SIA “CERTEX Latvija” arī turpmāk nodrošinās “Mācību centrs Liepa” mācību procesu ar vizuālajiem materiāliem un praktiskajiem uzskates līdzekļiem kursos “Stropēšana” un “Darbs augstumā”. Kā arī 2018. gadā plānojam papildināt un atjaunot augstkāpēju un industriālā alpīnisma mācību ekipējumu ar CERTEX Latvija piedāvāto drošības aprīkojumu.

15.01.2018.

Solis tuvāk Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijai

Apsveicam kursantus, kuri 2018. gada 12. janvārī pabeidza mācības un ir soli tuvāk Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanai! Liels paldies pasniedzējiem Ivo Krievam un Arnim Pukstam, kā arī saliedētajai mācību grupai par izturību! Lai veicas valsts pārbaudījuma kārtošanā Datu valsts inspekcijā, kas norisināsies 2018. gada 30.janvārī plkst. 10:00. 

21.12.2017.

Brīvam brīdim piedāvājam Jums atrisināt krustvārdu mīklu un saredzēt to, ko novēlam mēs šai Ziemassvētku gaidīšanas laikā!
Lai svētīgs un gaišs Ziemassvētku laiks un laimīgs Jaunais 2018. gads!lasīt talāk

20.12.2017.

JAUNS GADS, JAUNĀS TELPĀS!

No 2018. gada 2. janvāra gaidīsim Jūs mūsu jaunajās telpās – Braslas ielā 24c, Rīgā!

Jūsu ērtībām “Mācību centrs Liepa” pārceļas uz krietni lielākām telpām, kā arī būs pieejama plašāka bezmaksas autostāvvieta. Gaidīsim Jūs mūsu ierastajā darba laikā – darba dienās no 9:00-17:00.

16.11.2017.

Mūsu darba laika izmaiņas Latvijas valsts svētkos!

Sveicam Latvijas valsts svētkos!
Vairosim lepnumu, mīlestību un būsim droši par mūsu valsti!

Vēlamies Jūs informēt, ka 17. novembrī (piektdien) strādāsim no 9:00-16:00 un 20. novembrī (pirmdien) atzīmēsim svētkus un atpūtīsimies! Tiksimies ierastajā darba laikā pēc svētkiem!

31.10.2017.

12 soļi Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanai uzņēmumā!

Datu valsts inspekcija informē un publicē 12 soļus, lai veiksmīgi sagatavotos Vispārīgās datus aizsardzības regulas prasību ieviešainai uzņēmumā. Atgādinām, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) tiks piemērota, sākot ar 2018. gada 25. maiju. 12 soļus veiksmīgam darbam lasi šeit…

22.10.2017.

Atkārto zināšanas vai uzzini jaunāko – 30.oktobrī KURSI SALDŪ! 

30.oktobrī “Mācību centrs Liepa” organizē kursus “Elektrodrošības grupa (A, Bz, B, Cz, C)”. Mācības norisināsies Saldus novada, Novadnieku pagasta, “Mežvidi”. Vietu skaits ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās OBLIGĀTA! Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 25446635 vai lasīt šeit…

JAUNS GADS, JAUNĀS TELPĀS!

ĪSS IESKATS MŪSU JAUNAJĀS TELPĀS UN PRAKTISKAJĀS UGUNSDROŠĪBAS MĀCĪBAS! 

Sākot ar šo gadu esam mainījuši savu atrašanās vietu un šobrīd atrodamies Braslas ielā 24C, Rīgā. Ja neesi vēl bijis pie mums – nāc ciemos!
Kā arī “Mācību centrs Liepa” darbinieki, jauno gadu iesāka ar ugunsdrošības instruktāžu. Protams, neizpalika arī praktiskā dzēšana ar dzīvu liesmu! Kā mēs dzīvojam jaunajās telpās un kā mums gāja praktiskajā dzēšanā – skaties video!
Atgādinām, ka instruktāžas biežumu objektā nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 (pieņemti 19.04.2016.) 6. nodaļas 190.punkts!

VAI ZINĀJI?

SPRIEGUMAKTĪVO DARBU ZINĀŠANAS VAR ATJAUNOT ARĪ PIE MUMS!

KURSOS:

  • Spriegumaktīvo darbu veikšana gaisvadu līnijās;
  • Spriegumaktīvo darbu veikšana sadalnēs;
  • Spriegumaktīvo darbu veikšana līdz 1 kV;
  • Elektroietaišu putekļu tīrīšana Rdz 20 kV;
  • Elektrotehniskie mērījumi un mēraparātu noma

DABASGĀZES ATBILDĪGĀ SPECIĀLISTA ZINĀŠANAS VAR APGŪT ARĪ PIE MUMS!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI